Juhan Kunderi Seltsi tegevusvaldkonnad

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Rahvakultuur
J. Kunderi ideede jätkamine koolituse ning kirjandusliku ja kunstialase omaloomingu kaudu

Täiskasvanute vabahariduskoolitus
Rahvakool

Laste ja noorte huvitegevus