Soome keel

Kursuse maht - 40 akadeemilist (45 min) tundi

Aeg: 

Õppekavarühm: keeleõpe.

Õppekeel: eesti keel.

Õpiväljundid: lõpetanu saab üldjoontes aru loetud tekstist, oskab käituda suulise või kirjaliku juhendi järgi, oskab esmastel teemadel vestelda, ennast ja oma vajadusi esindada. Oskab kirjutada esmavajalikke tekste, täita ankeeti, kirjutada lihtsat kirja. On võimeline iseseisvalt keelt edasi õppima.

Kursuse sisu.: arendatakse rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskusi. Teemad: soomekeelse teksti lugemine, hääldus. Soome ja eesti keele sarnasused ja erinevused. Viisakusväljendid. Inimene. Kodu, külas. Aeg. Käänamine ja pööramine, astmevaheldus. Minevik. Reisimine rongi, laeva, lennuki ja bussiga. Söömine, toidu tellimine restoranis. Mitmus. Poes. Arsti juures. Sport. Põhi- ja järgarvud. Soomelik huumor. Ajavormid. Ilm, aastaajad. Haridus. Soome geograafia ja ajalugu. Saun, suvila. Suusatamine. Soome kultuur, kirjandus, kunst, muusika, film. Harrastused. Töötingimused. CV koostamine.

Lõpetamise tingimused: vestlus või test. Kursuslane, kes on osalenud vähemalt 85% tundidest, saab rahvakooli tunnistuse, muul juhul - vajadusel tõendi.

Koolituse hind: 150€

Kursuse juhendaja: Pirje Pungas