Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ raames toimuvad 2019. aastal järgmised kursused:

23.septembril alustas 40 tunnine kursus "Inglise keel A1" Rakveres, Pkk 29. 

Tartu Rahvaülikooli koostööpartnerina projektis „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ korraldame 2019. aastal keelekursuseid.

Septembrist novembrini läbisid kaks gruppi kursuse "Eesti keel vene keele baasil" Rakveres, Pikk 29. 

15. oktoobril kell 16.00 alustas 30 tunnine kursus "Vene keel A1 tase" Rakveres, Pikk 29. Veel saab grupiga liituda.

Kursused on osalejatele tasuta.

Info tasuliste kursuste kohta

Kevadsemestril 2019 toimus projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019“ (nr 2014-2020.1.06.16-0047) raames koolitus - "Arvuti ja nutiseadmete kasutamine igapäeva- ja tööelus" Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 

 

KÜSK pojekti toetusega osteti 2018. aasta jaanuaris Juhan Kunderi Seltsile uus sülearvuti.