Juhan Kunderi Seltsi tegevusvaldkonnad                                                                                 

Rahvakultuur 
J. Kunderi ideede jätkamine koolituse ning kirjandusliku ja kunstialase omaloomingu kaudu

Täiskasvanute vabahariduskoolitus 
Rahvakool

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ raames toimuvad 2019. aastal järgmised kursused:

8. märtsil kell 10.00 alustab 40 tunnine kursus "Arvuti ja nutiseadmete kasutamine igapäeva- ja tööelus" Rakvere raamatukogus. Grupp täis.

Tartu Rahvaülikooli koostööpartnerina projektis „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ korraldame 2019. aastal keelekursuseid.

19. märtsil kell 18.00 alustab 40 tunnine kursus "Vene keel A2 tase" Sõmeru Keskusehoones. Grupp täis.

16. aprillil kell 15.00 alustab 40 tunnine kursus "Eesti keel A2 tase" Virumaa Näitused ruumides. Veel on vabu kohti.

Oktoobris 2019 avame sama projekti raames vene keele ja eesti keele kursuse. Veel on vabu kohti.

Kursused on osalejatele tasuta.

Sügissemestril 2018 toimusid projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019“ (nr 2014-2020.1.06.16-0047) raames kaks koolitust - "Arvuti ja nutiseadmete kasutamine igapäeva- ja tööelus" ja "Inglise keel A1.1" Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 

 

KÜSK pojekti toetusega osteti 2018. aasta jaanuaris Juhan Kunderi Seltsile uus sülearvuti.