Juhan Kunderi Seltsi Rahvakool loodi 1999. aasta lõpus. Kuuludes Eesti Vabaharidusliitu, toetab ja julgustab rahvakool vabahariduskoolina niisugust haridust, mis lähtub inimeste huvidest ja vajadustest. Täna on Juhan Kunderi Seltsi Rahvakool ka Eesti Rahvaülikoolide Liidu liige.

Kooli esimene juhataja oli Piret Laidroo. 2002. aasta kevadest asus rahvakooli juhtima endine ajakirjanik Helgi Pajo, kes tegi seda 15 aastat.

Täiskasvanukoolitajana on rahvakool avatud uutele mõtetele ning peab oma kohuseks pakkuda seda, mis täiendab teadmisi, annab juurde eneseusku ja kindlust ning võimaldab suhelda meeldivas keskkonnas.

2002. aastast alates rahvakool järjest kasvas, muutus süsteemsemaks ning laiendas oma tegevust. Õppijaid on üle kogu maakonna ja naabermaakondadestki. Õppekavad on paindlikud ning arvestavad õppijate soove. 2007. aasta tegevuse eest nimetati Juhan Kunderi Selts tänu rahvakooli tööle Maakonna Aasta Koolitajaks.

2013. aastal tunnustas rahvakooli tegevust Euroopa Liidu programmide elluviimisel Eesti haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo oma tänukirjaga.

2017. aastal vahetas 15 aastat rahvakooli juhtinud Helgi Pajo välja Janne Pärlin.

Kuna elu on protsess, siis aastast 2018 juhtis rahvakooli seltsi juhatus. Et olla täieõiguslik Eesti Rahvaülikoolide Liidu liige, määrati juhatuse ostusega alates jaanuarist 2021 rahvakooli juhatajaks taas Janne Pärlin.

 ********************************************************************************************************************

Rahvakoolil on haridus- ja teadusministeeriumi koolitusluba kursuste ning õppepäevade, -laagrite ja -ekskursioonide korraldamiseks. Meil on pädevad õpetajad ning kaks mugavat õpituba Pikk 29 ajaloolises majas.

Rahvakool korraldab vabahariduslikke kursuseid. Oleme avatud uutele ideedele ja uutele õppekavadele. Oleme pidevas muutumises, et tagada õppe kvaliteet ja olla konkurentsivõimelised vabaharidusmaastikul.

VABAHARIDUS ON KÕIGILE!