Psühholoogia

Maht: 20 akadeemilist (45 min) tundi ehk seitse kohtumist, neist 5 praktilist tundi.

Aeg: kevad 2020

Õpiväljundid: kursuse läbinu mõistab paremini psühhoteraapiate olemust, süsteemi ja liigitust; tunnetab emotsionaalsel tasandil toimivaid teraapilisi protsesse praktiliselt kasutatavate võtete kaudu.

Kursuse sisu: psühhoteraapia kui meetod. Teraapiate liigid ja koolkonnad (kognitiiv-käitumuslikud, psühhodünaamilised, humanistlikud jne. teraapiad). Praktilised teraapiavõtted eneseteostuseks.

 Õppekavarühm: psühholoogia.

Õppekeel: eesti keel.

Kursuse tasu: 40€

Registreerimine: kunderi.rahvakool@mail.ee.

Kursuse juhendaja: Kaja Altermann on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi bakalaureus-pedagoogika, pühholoogia õpetaja erialal, saanud suhtlemistreeneri väljaõppe Koolitusfirmast Self II ning sotsiaalala õpetaja väljaõppe TPedI-st ja Yyvaskyla Täydeyskoulutuskeskusest. Ta on Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli psühholoogiaainete õpetaja ja suhtlemistreener. Ta on end täiendanud maakonna psühholoogide õppepäevadel ning mitmesugustel suhtlemis- ja koovuskoolitustel, tal on suured kogemused pedagoogilise personali ja õpilaskonna lektorina.