Projektid

16.-18. juulini toimus lubikrohvi koolitus, mida toetas Rakvere Linnavalitsus projekti "Pika tänava ühtse kogukonna loomine" raames.

2021. aastal saime Rakvere Linnavalitsuselt tegevustoetust.

 

 

 

ESF poolt rahastatavad kursused programmis "Täiskasvanute võtmepädevuse arendamise projekt". 

Projekti raames toimusid inglise keele ja arvuti kursused.

Tartu Rahvaülikooli koostööpartnerina projektis „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“.

Projekti raames toimusid eesti ja vene keele kursused.