Õppetöö korraldus ja kvaliteedi tagamine

Juhan Kunderi Seltsi Rahvakooli vabahariduslikud koolitused toimuvad argipäeva õhtuti ja nädalavahetustel.

Koolituste üldeesmärk.

Avardada elukestvas õppes osalemise võimalusi vabahariduslikus koolituskeskuses. Juhan Kunderi Seltsi Rahvakooli majandustegevusteate nr. on 154313.

Koolitusele registreerimine.

Koolitusel osalemiseks registreerutakse meili teel kunderi.rahvakool@mail.ee. Koolituse esimesel päeval täidetakse avaldus, mida käsitletakse kui lepingut kooli ja kursuslase vahel ning millel olevad isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele. Grupi täituvusel eelistatakse varem registreerunuid. Tasuta kursustel arvestatakse sihtgruppi kuulumist.

Tasumine.

Õppemaksu on võimalik tasuda pangaülekandega Juhan Kunderi Seltsi arvele EE701010502001964002 SEB pangas.

Kursuse eest saab maksta kokkuleppeliselt ka osamaksetena. Koolituse pooleli jätmisel õppemaksu ei tagastata.

Kursuse ära jäämine.

Osalejate vähesuse tõttu on korraldajatel õigus kursus kas ära jätta või edasi lükata. See selgub tavaliselt mõni päev enne kursuse algust ning sellest teavitatakse registreerunuid meili teel.

Lõpetamise tingimused. 

Koolitatav lõpetab kursuse ja saab rahvakooli tunnistuse, kui ta on võtnud aktiivselt osa vähemalt 75% tundidest. Muudel juhtudel saab kursuslane soovi korral tõendi.

 

ÕPPETÖÖ KVALITEEDI TAGAMINE

Koolituse kestel luuakse õppimist toetav ja motiveeriv keskkond.

Õppetegevuse kvaliteedi tagamise eesmärgil kogutakse tagasisidet õppekava sisu ja ülesehituse, koolitajate pädevuse, koolitusmaterjalide ja õppekeskkonna kvaliteedi kohta. Tagasisidet analüüsitakse ja arvestatakse edaspidises õppetöös.

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest ja sihtgruppide vajadusest. Õppegrupi suurus on 6-12 inimest, mis võimaldab igaühel kursusel aktiivselt osaleda. Õpetajad on pädevad, oma ala asjatundjad ja kogemustega täiskasvanute koolitajad. Vajalikud õppematerjalid kindlustab rahvakool.

Rahvakooli õppeklassid on õppetööks sobivad. Ruumides on internetiühendus. Koolitajal on võimalus kasutada projektorit ja sülearvutit.