Omaloominguvõistlus 2021

 

JUHEND 2021 allalaadimiseks 

 I ÜLDSÄTTED

  • Loovtöö võistlusel osalejateks on Lääne-Virumaa õpilased.
  • Võistlust korraldatakse üks kord aastas.
  • Loovtöö teema ja märksõnad kuulutatakse välja igal aastal jaanuaris.
  • Loovtöö pealkirjastab igaüks ise vastavalt valitud teemale.


II LOOVTÖÖ VÕISTLUSE EESMÄRK

  • Innustada õpilasi väljendama oma mõtteid ja tundeid ilusas eesti keeles. 
  • Innustada õpilasi väljendama loovust läbi käelise tegevuse. 
  • Väärtustada võimalust sotsiaalseks suhtlemiseks.

III LOOVTÖÖ VÕISTLUSE TINGIMUSED

  • Võistluse tingimused määrab juhend, mis avalikustatakse koos teema väljakuulutamisega.

IV TUNNUSTAMINE 

  • Parimaid töid tutvustatakse autorite tunnustamisüritusel.