ESF poolt rahastatav projekt "Arvuti ja nutiseadmete kasutamine igapäeva- ja tööelus"

ALUSTAME 12. oktoobril kell 10.00 Rakveres Lääne-Viru Keskraamatukogus. 

Veel on vabu kohti. Palume kõiki, kes on eelnevalt juba ennast registreerinud, võtta veelkord ühendust telefonil 5667 7471 hiljemalt 8. oktoobriks 2018. 

Algaval sügissemestril toimub projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019“ (nr 2014-2020.1.06.16-0047) raames koolitus "Arvuti ja nutiseadmete kasutamine igapäeva- ja tööelus". Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Kellele koolitus on suunatud:

  • Üle 50-aastased vähese digipädevusega inimesed;
  • töötavad ja mittetöötavad inimesed, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud);
  • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta (või aegunud kõrgharidusega) inimesed.

 

Kursuse läbinud õpilane:

  • koostab dokumente tekstitöötlusprogrammiga;
  • koostab lihtsaid arvutustabeleid;
  • kasutab e-posti esmaseks asjaajamiseks ja dokumentide saatmiseks;
  • teostab infootsinguid nii arvutit kui nutiseadmeid kasutades;
  • kasutab nutiseadmete põhivõimalusi.

Info telefonil 5667 7471, kunderi.rahvakool@mail.ee