ESF poolt rahastatav projekt "Arvuti ja nutiseadmete kasutamine igapäeva- ja tööelus"

Kursus toimub Rakveres Lääne-Viru Keskraamatukogus. 

Algaval sügissemestril toimub projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019“ (nr 2014-2020.1.06.16-0047) raames koolitus "Arvuti ja nutiseadmete kasutamine igapäeva- ja tööelus". Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Kellele koolitus on suunatud:

  • Üle 50-aastased vähese digipädevusega inimesed;
  • töötavad ja mittetöötavad inimesed, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud);
  • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta (või aegunud kõrgharidusega) inimesed.

 

Kursuse läbinud õpilane:

  • koostab dokumente tekstitöötlusprogrammiga;
  • koostab lihtsaid arvutustabeleid;
  • kasutab e-posti esmaseks asjaajamiseks ja dokumentide saatmiseks;
  • teostab infootsinguid nii arvutit kui nutiseadmeid kasutades;
  • kasutab nutiseadmete põhivõimalusi.

Info telefonil 5667 7471, kunderi.rahvakool@mail.ee