Inglise keel B1.1

Kursuse maht: 40 akadeemilist (45 min) tundi+ iseseisvat tööd 20 tundi. Kasutatakse õpikut Face2Face Pre-intermediate, CD-d.

Aeg: 9. jaanuar 2020 kell 19.45 Rakveres, Pikk 29.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppekeel: eesti keel.

Kursuse tasu: 150€

Õpiväljundid: lõpetanu saab aru põhilisest infost tavakõnes tuttaval teemal-meelelahutus, elukogemused, suhted, töö, inimeste rollid. Saab aru põhilisest infost ajalehe või ajakirja lugemisel, raadio- või telesaatest. Oskab vestelda tuttaval teemal suudab edasi anda jutu, raamatu, filmi sisu ja muljeid. Oskab koostada lihtsamat teksti, kirjutada kirja, teab telefonivestluses kasutatavaid sõnu ja fraase, oskab kirjutada CV-d.

Kursuse sisu:  Õppekava on koostatud lähtudes Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemist. Arendatakse rääkimis-, kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisoskust. Põhirõhk on vestlusel. Põhilised teemad: elulood, tööga seotud sõnavara, inimeste vahelised suhted. Filmidest vestlemine, Muusika, televisioon, ajalehe artikli lugemine. Tulevikust rääkimine. Pakkumine, ettepanekud, palved. Omadussõnad iseloomu kirjeldamiseks. Võrdlemine. Sugulussuhted, sotsiaalsed rollid, Telefonivestlus, teate jätmine, sõnumi edastamine.

Lõpetamise tingimus: vestlus või test. Õpilane on osalenud vähemalt 85% tundidest. Sel juhul saab ta rahvakooli tunnistuse, muul juhul - soovi korral tõendi.

Koolituse tasu: 150 eurot, mida võib tasuda ka ositi ja millest tagastatakse tuludeklaratsiooniga 20%. Maksta võib nii ülekandega kui ka sularahas või asutuse arvega.

Registreerimine: kunderi.rahvakool@mail.ee 

Kursuse juhendaja: Marge salumäe