Inglise keel A1.2

Kursuse maht: 40 akadeemilist (45 min) tundi, kodust iseseisvat tööd 19 tundi. Kasutatakse õpikut Face2Face Elementary, CD-d.

Aeg: 
 

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppekeel: eesti keel.

Õpiväljundid: lõpetanu oskab lihtolevikus moodustada jutustavas, eitavas, küsivas vormis lihtlauseid, väljendamaks tegevusi. Suudab osaleda vestluses huvialade ja hobide kohta, rääkida endast ja esitada kaaslasele antud teemal küsimusi. Oskab läbitud teemadel lühidalt kirjutada, formuleeruda teksti postkaardil, õnnitleda tähtpäevade puhul, näidata asukohta ja küsida asukoha kohta, saab aru enamuse ühiskasutatavate hoonete nimesiltidest.

Õppetöö sisu:  Õppekava on koostatud lähtudes Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemist. Arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui ka lugemisoskust. Põhirõhk on vestlusel. Teemad: lihtsas teate esitamine , formulari täitmine. enese kohta. Inimeste kirjeldus, keda tunnen. Argipäeva rutiin, lihtoleviku kasutamine, vaba aeg ja ajafraasid, tähtpäevad ning õnnitlused-head soovid ja kuude ning kuupäevade nimetused, meeldivuse väljendamine, söögid-joogid, kohad linnas, ruumid ja mööbel, kauplused ja tavatarbed, rõivad ja nende ostmine.

Lõpetamise tingimus: suuline vestlus. Kui õppija osaleb vähemalt 85% tundidest, saab ta rahvakooli tunnistuse, muul juhul - tõendi.

Koolituse hind: 150 eurot, mida võib tasuda ka ositi ning millest tagastatakse tuludeklaratsiooniga 20%. Tasuda võib ülekandega, sularahas või asutuse arvega.

Registreerimine: kunderi.rahvakool@mail.ee 

Kursuse juhendaja: Marge Salumäe