Ajalugu

MTÜ Juhan Kunderi Selts loodi 1992. aastal eesti kirjaniku ja kooliõpetaja J. Kunderi (1852-1888) ideede jätkamiseks.

Kunder tegi oma elutöö Rakveres. Siin koostas ta oma loodusloo õpikud, milles rikastas eestikeelset loodusteaduslikku terminoloogiat. Siin kirjutas ta menuka kogu rahvajututöötlusi "Eesti muinasjutud" (1885).
Õpetajatöö kõrvalt Pikk 29 asunud elementaarkoolis (kus praegu on Kunderi seltsi ruumid) ja hiljem kreiskoolis jõudis ta kümne aastaga teha palju: kirjutada näidendeid, lasteraamatuid ja publitsistikat; seista emakeelse kooli eest ja osaleda seltside tegevuses; juhtida laenuraamatukogu organiseerimist, toimetada ajakirja "Meelejahutaja" ning tegutseda muusikapõllul ja näitejuhina.

1876. aastal Rakvere hariduspõllule tulnud tarmuka mehe - kirjamehe, koolmeistri ja ühiskonnategelase, folkloristi ja linnavolikogu liikme - mõtete taaselustamiseks loodigi Juhan Kunderi Selts. Seltsi algatamise eestvedaja oli nüüdseks manalateele lahkunud Erna Vilu, kes selle tegevust ka 12 aastat juhatas.

Läbi aastate on Juhan Kunderi Selts pidanud tähtsaks tööd noortega, korraldades õpilaste kirjandusliku omaloomingu ja joonistusvõistlusi. Neil löövad kaasa õpilased üle kogu Virumaa.

Parimate tööde põhjal on välja antud raamatuid, postkaardikogu "Ilus oled, isamaa", keskkonnateemalisi plakateid ning korraldatud temaatilisi näitusi.

Virumaa laste muinasjuttude, muistendite, luuletuste, perelugude põhjal on aastatel 1998-2005 trükivalgust näinud 5 lasteraamatut: Rebane ja porgand, Kui ma oleksin kuningas, Miks konn hüppab, Meie pere lood ja Loodusjutud. Viimane raamat ilmus ka CD-ROM-il.

Seltside aastal (2005) panid mulluse omaloominguvõistluse võitjad Pandiveres kasvama oma metsa.

Kunderi selts on väga tähtsaks pidanud täiskasvanute vabahariduslikku koolitust, millega tegeleb 1999. aastal loodud rahvakool. Rahvakooli esimene juhataja oli Piret Laidroo. 2002. aastast alates juhtis 15 aastat rahvakooli endine ajakirjanik Helgi Pajo.  25. mal 2017 sai rahvakooli juhatajaks Janne Pärlin. Rahvakoolil on oma nõukogu ning Haridus- ja teadusministeeriumi koolitusluba 18 õppevaldkonnas, samuti pädevad koolitajad.

Juhan Kunderi Seltsil on praegu 37 liiget, kellest enamik on tegev hariduspõllul. Seltsi juhib 5-liikmeline juhatus. 2005.a. suvel valiti seltsi juhtima Helle Ütt.

Suurema tööna renoveeriti 2006. aasta jõuluks seltsi ruumid - 3 tuba ja teisele korrusele viiv trepikoda.

Juhan Kunderi 155. aasta- ja Kunderi seltsi 15. aastapäeva tähistati 2007.a. lõpul Kunderi päevaga "Eesti mehe vaimujõu valguses". Juubeliks koostas Helgi Pajo ka Kunderist ja seltsist jutustava raamatukese "Ärkamisaegse koolimehe künnivagudel".

2008. aasta 12. juunist alates valiti  seltsi juhtima Maia Simkin.

2012. aasta kuulutati Kunderi aastaks J. kunderi 160. sünni- ja seltsi 20. aastapäeva auks.

2012. aastal ilmus 2. raamat, mis tutvustab Juhan Kunderi peret ja Kunderi seltsi. Raamat kannab pealkirja "Mõeldes Juhan Kunderile" (Koostaja Helgi Pajo).

2012. a. 26. detsembrist alates annab Kunderi selts välja Juhan Kunderi nimelist Vaimsuse auhinda. Esimese auhinna laureaat on Kunderi-uurija Odette Kirss.

Kunderi selts kuulub asutajaliikmena  Eesti Kultuuriseltside Ühendusse ja Eesti Vabaharidusliitu ning teeb koostööd teiste Eesti seltside ja mitme Lääne-Virumaa õppeasutusega.

2013. aastal sai selts oma lipu.

2014. aastal anti välja seltsi kolmas raamat "Juhan Kunder ja kunderlased", milles on rohkem juttu seltsi liikmetest ja nende tegevusest (koostaja Helgi Pajo).

2015. aasta 16. septembril valiti seltsi uueks juhatajaks Aive Ott.

Vaimsuse auhinna teiseks laureaadiks sai 2016. aastal muusik Peep Pihlak.

25. mail 2017 valiti seltsi juhatajaks Maia Simkin.