Juhan Kunderi Seltsi tegevusvaldkonnad                                                                                 

Rahvakultuur 
J. Kunderi ideede jätkamine koolituse ning kirjandusliku ja kunstialase omaloomingu kaudu

Täiskasvanute vabahariduskoolitus 
Rahvakool

 

18. oktoobrist 2018 alustas aadressil Sõmeru, Kooli 2 ESF Projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019" rahastatav inglise keele kursus algajatele.

Hetkel käimas kursus "Arvuti ja nutiseadmete kasutamine igapäeva- ja tööelus" aadressil Rakvere, Lai 7.

 

 

 

KÜSK pojekti toetusega osteti 2018. aasta jaanuaris Juhan Kunderi Seltsile uus sülearvuti.