Juhan Kunderi Seltsi tegevusvaldkonnad                                                                                 

Rahvakultuur 
J. Kunderi ideede jätkamine koolituse ning kirjandusliku ja kunstialase omaloomingu kaudu

Täiskasvanute vabahariduskoolitus 
Rahvakool

 

16. jaanuarist kuni 8. märtsini 2018 toimus aadressil Rakvere, Pikk 29 ESF Projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019" rahastatav inglise keele kursus algajatele.

Sügisest 2018 avame kursuse "Arvuti ja nutiseadmete kasutamine igapäeva- ja tööelus". Info

Komplekteerime gruppi inglise keele algõppe kursuseks. Info leiate rahvakooli menüüst Inglise keel A1.1

 

 

 

KÜSK pojekti toetusega osteti 2018. aasta jaanuaris Juhan Kunderi Seltsile uus sülearvuti.